รถเข็น

Your cart is currently empty.

นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์การรับประกันและเคลมสินค้า1.ระยะเวลาประกันทางบริษัทรับประกันสินค้าเฉพาะที่ซื้อจากทางเราเท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน สินค้า 7 วัน 2.หลักฐาน 2.1 สินค้าต้องเคลมพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุดเท่านั้น 2.2 กล่องสินค้าต้องมีสติกเกอร์ และเลขที่ออเดอร์ในการสั่งซื้อหากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไม่รับเคลมทุกกรณี 3.การรับประกันรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น 4.การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ 4.1 สินค้าได้รับความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี 4.2 สินค้าได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก โดนน้ำ 4.3 สินค้าที่มีการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง อาทิ มีคราบน้ำ รอยสกปรก รอยสนิม รอยความชื่น รวมถึงสินค้าที่เคลมต้องอยู่ในสภาพดี หากสภาพผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก,หัก,บิ้น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,ทะลุ,ขาด,บางส่วนขาดหายไปหรือดัดแปลง 4.4 สินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย 4.5 สินค้าได้รับความเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง5.การเปลี่ยนแปลงสินค้าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มูลค่าเท่ากันให้ลูกค้า กรณีสินค้าที่ลูกค้าส่งเคลม หมดรุ่นหรือยกเลิกจำหน่าย การจัดส่งสินค้าและค่าจัดส่ง1) กรณีสินค้าเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้งานค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางร้านยินดีจ่ายคืนให้เท่ากับค่าส่งจริง (โดยอ้างอิงจากวิธีของไปรษณีย์ไทย / Kerry) โดยทางลูกค้าต้องแจ้งขอคืนค่าส่งสินค้าทางช่องทางติดต่อของร้านก่อน ทางร้านจะทำเรื่องโอนค่าส่งสินค้าคือให้ลูกค้า 2-5 วันค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย2) กรณีสินค้าเสียหายหลังจากเริ่มใช้งานไปแล้วบ้าง หรือยังไม่ได้ใช้แต่อยู่ในช่วง 7 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมดค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย3) กรณีสินค้าไม่ได้เสีย แต่เกิดจากลูกค้าใช้สินค้าไม่เป็น หรือใช้ผิดวิธีค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมดค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

translation missing: th.general.search.loading
ภาษาไทย